คำสั่งโรงเรียน

ปกติ

ด่วน

ลำดับที่

เลขคำสั่ง

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง

แก้ไข

150

154/2567

10 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2567

149

153/2567

10 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ค่าย สอวน.เคมี

148

152/2567

10 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้สู่ระดับอุดมศึกษา (Enriching Knowledge to University EKU)

147

151/2567

9 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

146

150/2567

9 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

145

149/2567

8 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2567

144

148/2567

9 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

143

147/2567

8 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมชน อย.น้อย

142

146/2567

8 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล บุคลากรการศึกษาจันท์ดีเด่น

141

145/2567

4 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

« 1 »